POMEM Puan Hesaplama

POMEM PUAN HESAPLAMA ARACI
KPSS Puanı
Fiziki Yeterlilik Puanı
Sözlü Mülakat Puanı
 
 

 

POMEM Puan Hesaplaması Nasıl Yapılmaktadır?

Polis meslek eğitim merkezlerinde puan hesaplamalarında birkaç ay önce değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliğe göre KPSS puanı genel puanın yüzde 30 ‘unu etkilemekte idi ama artık yüzde 25 ‘ini etkilemektedir. Fiziki yeterlilik sınavı önceden yüzde 30 etkili olurken şimdi yüzde 25’e indirildi ve mülakat sınavları yüzde 40 etkili idi artık yüzde 50 etkili olmaktadır. Yönetmelikte puan hesabı ile ilgili şu şekilde bilgi bulunmaktadır;

POMEM adaylarının başarı sırasına esas POMEM giriş puanı; adayın fiziki yeterlilik sınavının yüzde 25 ‘i, KPSS puanının yüzde 25 ‘i ve mülakat sınavı puanının yüzde 50 ‘si toplanmaktadır. Adaylardan birkaçının başarı puanı eşit olması halinde; KPSS ‘den alınan puan, fiziki yeterlilik puanı ve mülakat puanı baz alınır. Eğer bunlarda da eşitlik var ise adaylardan yaşı küçük olan tercih edilir. Mesela; 

KPSS puanı 65. Bu puanın yüzde 25 ‘i =16,25

Fiziki yeterlilik puanı 90. Bu puanın yüzde 25 ‘i = 22,5

Mülakat puanını da 100 alırsak, bu puanın yüzde 50 ‘si 50 olacaktır.

Adayın toplam puanı 88,75 olmaktadır. Bu hesaba göre bütün adayların puanları hesaplanır ve sıralama oluşturulur.

Adayın başarılı olabilmesi için mülakat sınavından en az 100 üzerinden 70 alması zorunludur.

Fiziki yeterlilik sınavında ise 100 üzerinden 60 alması gerekmektedir.

Adayların psikolojik yeterliliği; dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık, duygusal dengesizlik ve adayların polislik mesleğine arzusu, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ya da psikolog mezunu üyeler aracılığı ile adaylar değerlendirilmeye alınır ve yapılan bu değerlendirilme mülakat komisyonu ile paylaşılır. Sınava giren adaylara, Bakanlık tarafından belirlenecek soruların yazılmış olduğu kart seçimi yaptırılır. Çektiği konu ile ilgili sunum yapması ve düşüncelerini aktarması için zaman tanınır. Konu hakkında komisyon tarafından adaya sorular yöneltilir. Değerlendirme aşamasında adayın; kendisinden istenileni tam anlama, beden dilini aktif kullanma, düşüncelerini güzel bir şekilde ifade etme yeteneği, özgüveni, Seçtiği konu hakkında bilgi düzeyi olmak üzere 5 farklı kritere göre ve her bir kriter 20 puan olmak üzere 100 puan üzerinden değerlendirme yapılır.