2021 ALES Puan Hesaplama (Yeni Sistem) ÖSYM

ALES Ne Zaman?

Ales Puan Hesaplama Aracı
Ales Puanları

ALES Puanı Nasıl Hesaplanır?

ALES sınavına giren adaylar 100 soru ile karşılaşmaktadır. Bu sınavda 4 yanlış bir doğruyu götürmektedir. ALES sınavında bütün sorular aynı puan değerine sahiptir. Soruların birbirine göre üstünlüğü yoktur. Puan getirisi aynıdır. Mesela sözel testteki beşinci ve yirmi beşinci soru aynı puan değerine sahiptir. Aynı kural sayısal test içinde geçerli olmaktadır.

ALES sınavında sözel, eşit ağırlık ve sayısal olmak üzere 3 çeşit puan türü mevcuttur.

Sayısal ağırlıklı standart puan hesaplaması = sayısal sınav x yüzde yetmiş beşi + sözel sınav x yüzde yirmi beşi

Sözel ağırlıklı standart puan hesaplaması =  Sayısal sınav x yüzde yirmi beşi + sözel sınav x yüzde yetmiş beşi

Eşit ağırlık standart puan hesaplaması = Sayısal sınav x yüzde ellisi + sözel sınav x yüzde ellisi.

ALES puanının hesaplanmasını sağlayan formül = 70+ (30x[2x(ASP-X)-S]) / ([2x(B-X)] –S)

Burada:

ASP = Ağırlıklı Standart Puan,

B = Ağırlıklı Standart Puan dağılımındaki en yüksek ASP,

X = Ağırlıklı Standart Puan dağılımının ortalaması,

S = Ağırlıklı Standart Puan dağılımının standart sapması ‘dır.

ALES puanını yüzde 100 doğru hesaplayabilmek için yukarıda verilen verilerin hepsinin elde edilmesi lazımdır.

ALES sınavı Sonbahar Dönemi ve İlkbahar dönemi olmak üzere senedi iki defa yapılan bir sınavdır. Ayrıca bu sınav dışında e-ALES isimli elektronik bir ALES sınavda bulunmaktadır. ALES ve e- ALES eş değer bir sınavdır.

ALES sınavından alınan puanın geçerlilik süresi 5 senedir. Eski sistemde 3 sene idi ama yeni sistemde 5 seneye çıkartılmıştır.